Kurs og seminarer

31. oktober 2018:

Boligutbygging – utbygger i triangelet kommune, entreprenør og kjøper

Tid 31. oktober 2018 kl. 14:30-16:00
Registrering og lett lunsj fra 14:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51., 0180 Oslo
construction-391597_960_720

 

Hjort inviterer til seminar der utbyggere og andre interessenter får oversikt over ulike problemer som kan oppstå ved utbygging av boligeiendom. Vi gir praktiske eksempler på plan- og bygningsrettslige problemstillinger som ofte oppstår i boligprosjekter, herunder tiltakshavers (utbyggers) ansvar overfor bygningsmyndighetene i byggesaken, og koblingen mellom ansvar etter loven og kontrakt. Vi ser også nærmere på hvordan utbyggeren kan unngå å bli sittende igjen med risikoen for mangels- og forsinkelseskrav fra kjøperne, uten å kunne videreføre disse mot entreprenøren.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.