Beskyttelse av varemerke

Ved oppstart av mange typer ny virksomhet kan det være fornuftig å søke beskyttelse for et varemerke som kan benyttes som kjennetegn for et produkt man tenker å fremstille eller omsette, eller for en tjeneste man tenker å levere.

Copyright lock

Ved å registrere et varemerke oppnår selskapet eneretten

til å bruke kjennetegnet i kommersiell sammenheng, for eksempel i reklame, på brevark, på emballasjer osv. Eneretten gir rett til å nekte andre næringsdrivende å bruke et varemerke som kan forveksles med det varemerket man selv har registrert, dersom det er tale om bruk av varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag. Dermed kan man hindre at andre forsøker å snylte på ens innsats.

Et varemerke kan bestå av ord, slagord, et navn, en logo, bokstaver og/eller figurer og avbildninger.

Det stilles enkelte krav til varemerket for at det skal kunne gi enerett, blant annet må det ha såkalt særpreg og distinktivitet. Dette betyr at varemerket må være egnet til å skille varemerkeeierens varer eller tjenester fra andres varer eller tjenester.

Er ditt planlagte varemerke allerede i bruk?

Før man legger mye arbeid i å utvikle et varemerke, kan det være lurt å sjekke at ingen andre allerede har sikret seg rettighetene til det samme varemerket, eller til et lignende varemerke. Hvis noen andre allerede har sikret seg slike rettigheter, så er det jo de som sitter på eneretten og som kan nekte bruken av det nye varemerket.

En oversikt over hva som finnes av varemerker kan man få ved å sjekke Patentstyrets databaser, som ligger tilgjengelig på Patentstyrets nettsider (www.patentstyret.no). Det er også mulig å be Patentstyret om å foreta et søk  mot et mindre gebyr, og normalt får man da en tilbakemelding i løpet av få dager. Det kan også være lurt å sjekke Foretaksregisteret i Brønnøysund. Man bør unngå å bruke et varemerke som andre bruker som foretaksnavn, eller et varemerke som kan forveksles med et slikt foretaksnavn. I tillegg vil et enkelt søk i databasen til Norid (www.norid.no) kunne gi en pekepinn på om noen innehar rettighetene til et domenenavn (.no) som kan skape vanskeligheter i forhold til det varemerket som man vurderer å bruke.

Enerett til et varemerke kan også oppnås gjennom innarbeidelse.

Det betyr at dersom varemerket er blitt godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester, så oppnår eieren av varemerket enerett til å bruke det som kjennetegn for sine varer eller tjenester. Registrering hos Patentstyret er altså ikke et absolutt vilkår for at man kan oppnå enerett til et varemerke. En ulempe ved å basere seg på innarbeidelse, er at man risikerer at andre kommer på banen med et lignende varemerke før ens eget varemerke er godt nok innarbeidet til at det har oppnådd beskyttelse.

En annen ulempe er at det kan være vanskelig å bevise at et varemerke er så innarbeidet at enerett er oppnådd. Det er da mye enklere å vise til en varemerkeregistrering, som gir enerett allerede fra registrering og uten hensyn til hvor godt eller dårlig varemerket er innarbeidet.