Begrensninger på salg over landegrensene

Konkurransemyndighetene fokuserer nå på ulike former for begrensninger på netthandel over landegrensene. Produsenter og netthandlere bør gjennomgå sine vilkår og praksis for å sikre at de er i overenstemmelse med konkurranselovgivningen.

E-commerce concept

Forbrukere kan ofte ha glede av å undersøke priser og kjøpe varer og tjenester fra utenlandske nettsteder. For produsenter, særlig av kjente varemerker, kan dette føre til uønsket priskonkurranse og andre negative virkninger på deres distribusjonsstrategi. Det kan da være fristende å iverksette ulike tiltak for å begrense netthandel, beskytte prisnivå og eksisterende distributører. Konkurranselovgivningen forbyr imidlertid avtalte begrensninger på passivt salg til kunder fra andre land som f.eks. selv oppsøker en nettbutikk i et naboland.  

EU Kommisjonen har nylig avsluttet sin sektorundersøkelse innen e-handelsområdet. Et av funnene var at hver tiende distributør av varer og tjenester opplever begrensninger på videresalg til forbrukere i et annet medlemsland. Ulike strategier kan være å henvise nettkunder til distributører i kundens hjemland, praktisere ulike priser avhengig av hvor varen bestilles fra osv.

EU Kommisjonen har i forbindelse med sin sektorundersøkelse i løpet av det seneste halvåret igangsatt flere undersøkelser om mulige overtredelser av konkurranselovgivningen i der ulike former for begrensninger på handel over landegrensene er et tema. Sakene omfatter f.eks. begrensninger på videresalgspriser innen konsumentelektronikk, begrensninger på muligheten til å kjøpe videospill fra utenlandske nettsteder og diskriminering på hotellpriser avhengig av hvilket land hotellgjesten kommer fra. Senest nå i juni 2017 har Kommisjonen åpnet sak mot kles- og veskeprodusenten Guess for å undersøke om selskapet på ulovlig vis har begrenset sine forhandleres salg over internett til forbrukere i andre medlemsland. Nasjonale konkurransemyndigheter vil også kunne ha fokus på denne type avtaler fremover.