Anna_Aurora_Orlin

Aurora Orlin

Advokatfullmektig

Aurora Orlin arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og entrepriserett.

Arbeidserfaring

  • 2016- Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2016 Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, Senter for europarett
  • 2015 Praktikantopphold hos Regjeringsadvokaten
  • 2015 Praktikantopphold hos Lovavdelingen i Justisdepartementet
  • 2014-2015 Praktikantopphold ved ulike advokatkontorer i Oslo og Bergen
  • 2014 Praktikantopphold hos Kommuneadvokaten i Oslo
  • 2013-2014 Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Bergen

Utdanning

  • 2011-2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Juristforbundet