Aslak_F+©rde

Aslak Førde

Partner

Aslak Førde arbeider i hovedsak med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, samt telekommunikasjonsrett. Førde er spesialisert innenfor tvisteløsning/prosedyre og har prosedert både for tingretten og lagmannsretten, samt for jordskifteretten og skjønnsretten.

Arbeidserfaring

 • 2016 Partner, Advokatfirmaet Hjort
 • 2010 - 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 - 2009 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2007 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2006 Konstituert tingrettsdommer, Follo tingrett
 • 2005 - 2006 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2004 Rådgiver, Skattedirektoratet
 • 2002 - 2004 Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett
 • 2000 - 2002 Rådgiver, Skattedirektoratet

Relevant erfaring

 • • Mer enn 10 års erfaring som advokat med arbeid innenfor entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold.
 • • Bistår både byggherrer og entreprenører i bygge- eller anleggsprosjekter og har solid bransjeerfaring.
 • • Bistår særlig innenfor tvisteløsning og prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder i sluttoppgjørstvister i store bygg- og anleggsprosjekter.
 • • Har løpende bistand, rådgivning og tvisteløsning, til flere store og små entreprenører.
 • • I tillegg til spesialkompetanse innen kontrakts- og entrepriserett har Førde særlig god kompetanse innen om grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn og bistår både utbyggere og grunneiere.

Utdanning

 • 2000 Cand.jur., Universitetet i Tromsø

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Språk

 • Engelsk