Arne_Gunnar_Aas-1

Arne Gunnar Aas

Ansatt Partner - Møterett for Høyesterett

Arne Gunnar Aas arbeider innenfor strafferett, familie-, arv- og skifterett, arbeidsrett, fast eiendomsforhold, psykisk helsevern og erstatningsrett. Han underviser fast innenfor strafferett på obligatoriske advokatkurs.

Arbeidserfaring

 • 2009-forts. Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2007-2009 Stedlig rådgiver med arbeidsfelt menneskerettigheter i Moldova, ansatt av Det norske Justisdepartement - Styrkebrønn-prosjektet
 • 1981-forts. Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1980-1981 Dommerfullmektig - Hol sorenskriverembete
 • 1977-1980 Politiaktor - Asker og Bærum politidistrikt
 • 1977 Konsulent - Sjøfartsdirektoratet

Utdanning

 • 1977 Cand. jur. UiO
 • Kurs som fremtidig forsvarer ved Den internasjonale straffedomstol for krigsforbrytelser i Haag, Nederland

Medlemskap / tillitsverv

 • Fra august 2015 medlem i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker
 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett
 • Medlem av Menneskerettighetsutvalget i Den Norske Advokatforening
 • Medlem av fagutvalget for strafferett og prosess

Språk

 • Engelsk