Arbeidsrett

Varsling, intern gransking og kontroll

Alle virksomheter har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at virksomheten drives forsvarlig. Et viktig element i denne plikten retten til å varsle og forbudet mot gjengjeldelse for varsling i Arbeidsmiljøloven.

Virksomhetene har plikt til å utarbeide rutiner for varsling og etablere andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling ved kritikkverdige forhold. Vi bistår jevnlig ved utarbeidelsen av slike retningslinjer.

Vi har også bred erfaring i å bistå med uavhengig gjennomgang og undersøkelse av varslinger samt granskninger.

I tillegg bistår vi jevnlig de som er involvert i en varsling, både overfor varsleren og den varselet gjelder.

Les mer om vår kompetanse innenfor gransking og compliance.

Siste saker om Varsling, intern gransking og kontroll