Arbeidsrett

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er i arbeidsmiljøloven definert som avtaler som begrenser en arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

I 2016 ble det lovfestet at konkurranseklausuler bare kan avtales så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Fra 2017 gjelder dette også for eldre avtaler. Alle selskaper som har konkurranseklausuler i sine avtaler med de ansatte, bør derfor revidere disse.

Lovgivningen søker å stimulere og legge til rette for konkurranse mellom næringsdrivende. Det er derfor legitimt at ansatte i en virksomhet vil prøve lykken et annet sted eller starte sin egen virksomhet - ofte i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver. Dette kan imidlertid være et juridisk minefelt.

Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen.

Vi har solid kompetanse og lang erfaring knyttet til utforming av og tvistehåndtering i tilknytning til konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. I 2016 skrev våre advokater boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» om temaet.

Siste saker om Konkurranseklausuler