Arbeidsrett

Ansettelse og avtaleforhold

En ryddig inntreden i et firma legger grunnlaget for et fremtidig godt og fruktbart arbeidsforhold, og utarbeidelse av gode arbeidskontrakter står da helt sentralt. Samtidig vil både lovverket og forholdene på arbeidsplassen kunne utvikle seg fra avtaleinngåelsen, og gjøre det nødvendig med tilpasninger i de eksisterende avtalene. Vi bistår jevnlig arbeidsgivere og arbeidstakere ved inngåelse av nye, gjennomgang og tilpasninger i eksisterende arbeidsavtaler.

Arbeidsgiver har en plikt til å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale/ arbeidskontrakt for sine ansatte og det stilles minimumskrav til innholdet av slike avtaler. En grundig gjennomarbeidet arbeidsavtale vil bidra til å ivareta partenes interesser i tillegg til at det motvirker fremtidige konflikter. Vi har lang erfaring i å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med inngåelse av slike avtaler.

En arbeidskontrakt skal inneholde informasjon om:

  • arbeidsplassen og beskrivelse av arbeidet, arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
  • arbeidstid, og eventuelle arbeidstidsordninger samt lengde på pauser
  • tidspunkter for arbeidsforholdets begynnelse og forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt eventuelle prøvetidsbestemmelser
  • lønn, eventuelle tillegg, bonusordninger, provisjoner, andre godtgjørelser og «frynsegoder» som fri avis, firmabil, PC, lege/helsetjenester etc.
  • ferie og feriepenger
  • oppsigelsesfrister
  • bruk av utstyr som mobil, PC mv.
  • opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Andre elementer som kan være relevante å innta i arbeidskontrakter er konkurranseklausuler, adgang til bierverv, mv.

Lederavtaler og incentivordninger

Vi har i mange år bistått i- og opparbeidet oss en særlig kompetanse tilknyttet lederavtaler og incentivordninger, hvor også våre skatterettsadvokater bistår.

Siste saker om Ansettelse og avtaleforhold

Erstatning ved brudd på fortrinnsretten for deltidsansatte – behandling i Tvisteløsningsnemnda som prosessforutsetning?