Arbeidsliv og virksomhetsstyring

De menneskelige ressursene i en virksomhet er en viktig del av virksomhetens kapital, og forvaltningen av disse er derfor et suksesskriterium i de fleste virksomheter. Hjort bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor alle områder av arbeidsretten, inkludert områder relatert til virksomhetsstyring. Vi har lang og bred erfaring på tvers av bransjer og virksomhetstyper, og har et av Norges største miljøer innenfor arbeidsrett.

iStock_000005145667Large

Vi bistår med de ulike problemstillinger som kan oppstå på ethvert stadium av et arbeidsforhold; ved opprettelse av ansettelsesforhold, i HR- og driftsrelaterte spørsmål, og ved avvikling av arbeidsforholdet. Vi har lang erfaring med de fleste sakstyper, både med rådgivning, i forhandlinger og i form av prosedyreoppdrag.

Vi tar saker for så vel arbeidsgivere som for arbeidstakere, noe som gir oss bred innsikt og et verdifullt erfaringsgrunnlag. Avdelingen er organisert for å kunne yte kommersiell og effektiv rådgivning til våre klienter, og opererer med en relativt stor andel partnere i første linje.

Hjort er topprangert innenfor områdene Arbeidsrett og tvisteløsning:

"The firm is interested in understanding our business and for larger issues it responds quickly. It helps us focus on solutions rather than conflict."

"We trust its advice. The firm has good experience and practical knowledge, and is very hands-on, digging into topics and presenting things in a good way."

- Chambers Europe, 2015

Siste saker om Arbeidsliv og virksomhetsstyring