Anne_Helsingeng

Anne Helsingeng

Partner

Anne har ledet betydelige granskninger, evalueringer og andre faktabaserte undersøkelser i privat og offentlig sektor. Videre arbeider hun med compliance og styring og ledelse. Som fast konkursbobestyrer hos Oslo Byfogdembete gjennom 23 år har hun betydelig erfaring innen insolvensrettede problemstillinger.

Arbeidserfaring

 • 2017 - Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1999 - 2017 Partner, Deloitte Advokatfirma/Deloitte AS
 • 1993 - 1999 Advokat/Partner, Simonsen Advokatfirma
 • 1992 - 1993 Dommerfullmektig, Drammen tingrett
 • 1990 - 1993 Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1988 - 1990 Underdirektør, Miljøverndepartementet
 • 1986 - 1988 Førstekonsulent, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Utdanning

 • 1986 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Rangering

 • Finansavisens advokatrangering 2017: Blant Norges beste advokater innen Granskning og compliance

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Leder av kontrollutvalget til Handelshøyskolen BI
 • Tidligere medlem av den offentlig Disiplinærnemnden for advokater

Språk