Ane_Grimelid

Ane Grimelid

Senioradvokat (permisjon)

Ane Grimelid har sitt spesialfelt innenfor EU/EØS - og konkurranserett. Hun har bred erfaring fra saker angående de fire friheter, statsstøtte og konkurranserett. I tillegg arbeider hun mye innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. Ane Grimelid er videre tilknyttet firmaets faggruppe for selskapsrett og transaksjoner.

Arbeidserfaring

  • 2012 - Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2009 - 2012 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2006 - 2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2005 - 2006 Trainee, EFTAs overvåkingsorgan, Department of Legal & Executive Affairs
  • 2004 - 2005 Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 2005 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening