Anders Evjenth - ny partner

Anders_Evjenth_color1

Anders Evjenth har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, med særlig fokus på plan- og bygningsrettslige problemstillinger samt offentlig- og privatrettslige regler for eiendomsutvikling. Anders har bakgrunn fra både privat advokatvirksomhet og offentlig sektor, bl.a. fra Bull & Co Advokatfirma AS, og som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ved Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Han har bred prosedyreerfaring og driver også utstrakt kursvirksomhet.