Alexander H

Alexander H. Frostad

Senioradvokat

Alexander jobber særlig med saker relatert til entrepriserett/avtalerett og eiendomsrett. Han har bred erfaring med rådgivning i bygge og anleggsprosjekter, tvisteløsning ved sluttoppgjør, plan- og bygningsrettslige forhold for både eiendomsutvikling og byggetiltak, utvikling av tomteområder og eiendomsmasser og eiendomsrettslige tvister. Alexander behersker også tysk flytende.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2014 - 2017 - Advokat/Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2010 - 2014 - Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirmaet Grette DA
  • 2009 - Vernepliktig jurist, Forsvarsdepartementet, felles juridiske tjenester
  • Sept./okt. 2008 - Praktikant, MVV Energie AG, Konzernrechtsabteilung, Mannheim, Tyskland
  • 2006 - 2007 - Kollokvieveileder Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2003 - 2005 - Praktikant, Advokatfirmaet Staff AS

Utdanning

  • 2007- 2008 - Magister legum (LL.M.), Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Tyskland
  • 2002 - 2008 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo