< Tilbake til oversikten

Advokat advokatfullmektig fast eiendom

Vi søker advokat / advokatfullmektig

iStock_000014901826Large

Fast eiendom har lenge vært et sentralt satsningsområde for Hjort og vi er anerkjent for vår spesialkompetanse på dette feltet Vi bistår alle typer aktører innenfor eiendomssektoren, men har nå et særlig fokus mot kommersiell eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling hvor oppdragsmengden er økende.

  • Vi ser etter deg med gode fagkunnskaper, god formuleringsevne, engasjement og ambisjoner, med noen års relevant erfaring med fast eiendom fra privat og/eller offentlig virksomhet.  
  • Hos oss vil du få faglige utfordringer med en stor bredde av saker innfor fast eiendom utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø og konkurransedyktige betingelser. 


Kontakt partner Liv Zimmermann: lzi@hjort.no tlf. 994 48 273, eller partner Kristian Korsrud: kko@hjort.no, tlf. 900 93 600, for nærmere informasjon.

Søknadsfrist snarest

Om advokatfirmaet Hjort DA Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893, og består av om lag 130 personer hvorav 90 er advokater. Firmaet eies av 34 partnere, som alle er aktive deltagere i firmaet. Hjort har kontorer sentralt i Oslo, men tar oppdrag fra hele landet.

Hjort bistår både det private næringsliv, offentlige virksomheter og privatpersoner. Fellesnevneren for vår advokatpraksis er en sterk og anerkjent prosedyre- og tvisteløsningsvirksomhet, et område Hjort har lange tradisjoner for. Vi har noen av Norges største virksomheter som klienter. Våre advokater oppnår tidlig stor grad av selvstendighet og ansvar overfor klientene. Vi mener at et godt arbeidsmiljø er viktig for gode prestasjoner, og vi legger mye ressurser i oppfølging og nært samarbeid med kolleger, blant annet gjennom aktive faggrupper og fadderordninger. Advokatfirmaet Hjort er også kjent for et godt sosialt miljø.