Vellykket seminar om habilitet i en moderne forvaltning

Tirsdag 27. mai arrangerte Hjort frokostseminar om habilitet i en moderne forvaltning for jurister og advokater i forvaltningen og andre med interesse for offentligrettslige spørsmål. Seminaret var svært populært, og ble tidlig fulltegnet.

habilietsseminar HJort

Statlig og kommunal forvaltning møter spørsmål om habilitet daglig. De siste årene har det vært en betydelig økning i antallet uttalelser om habilitet fra Justisdepartementets lovavdeling. I media får blant annet saker om særlig statsråders habilitet betydelig oppmerksomhet.

Hvilke utfordringer reiser praktiseringen av forvaltningslovens habilitetsregler i dag? Går utviklingen i retning av strengere krav til habilitet? Hvor nær må relasjonen være for å bli inhabil? Har habilitetsreglene betydning for muligheten til å rekruttere kompetente fagpersoner til forvaltningen, eller for muligheten til å velge statsråder med erfaring fra næringslivet? Trenger vi mer ”moderne” habilitetsregler?

Hjort arrangerte 27. mai frokostseminar der vi ønsket å se nærmere på praktiseringen av habilitetsreglene i en moderne forvaltningsvirkelighet.

Vi hadde fått med oss avdelingsdirektør Arnulf Tverberg i Lovavdelingen, som gjennomgikk relevant praksis og pekte på problemstillinger og avveininger som er særlig aktuelle. Tverberg snakket også om hvordan man bør håndtere habilitetsspørsmål når de først oppstår. Advokatene Kristin Veierød og Janicke Wiggen i Hjort gikk fra et praktisk ståsted gjennom habilitet i sektorer der små fagmiljøer og ulike relasjoner kan representere særlige habilitetsutfordringer. Avslutningsvis pekte sivilombudsmann Arne Fliflet på utviklingstrekk han har merket seg gjennom sin tid som ombudsmann, og sa noe om betydningen åpenhet og tillit for habilitetsreglene. Advokatfullmektig Kristian Brandt i Hjort ledet seminaret.

Hjort vil en gang i halvåret arrangere frokostseminar for offentlig sektor om aktuelle temaer.