Seminar "Straffeforfølgning og selskapsledelse - hva gjør du som leder om Økokrim banker på døren?"

Myndighetene har et økt fokus på økonomisk kriminalitet. Compliance-systemer til tross - lovbrudd kan skje og involverte ledere kan bli personlig straffeforfulgt. Hjort er igjen kåret til Norges beste advokatfirma innen økonomisk kriminalitet, og nå inviterer vi til et frokostseminar som vil gi et innblikk i hva som skjer om selskapet skulle komme i politiets søkelys.

Seminarannonse Straffeforfølgning og selskapsledelse

Hjort ble nylig kåret til landets beste advokatfirma innen prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Innen begge prosedyrekategoriene Sivilprosess og Økonomiske straffesaker ble Hjort nr. 1 med god poengmargin til firmaet på annen plass.

Unik mengde rettssaker fører til gode rådgivere

- Dette er resultater vi selvsagt er svært glade for og stolte av, sier Kristin Veierød, Managing partner i Hjort. – Hjort har over mange år vært kjent som et ledende prosedyrefirma, og det er svært viktig for oss å beholde en sterk posisjon på dette feltet. I 2013 hadde Hjorts advokater til sammen hele 1256 rettsdager, fordelt på hhv. ca 200 straffesaker og 180 sivile saker. Dette er et betydelig antall. Vi tror advokatenes erfaring fra rettssaker også er med på å gjøre advokatene våre til gode rådgivere. Tross vår betydelige prosedyrevirksomhet, er de fleste av oppdragene våre da også  knyttet til forretningsjuridisk rådgivning. Men det er nok enda flere som kunne hatt nytte av å oppsøke advokatbistand fra Hjort også på et tidligere stadium, smiler Veierød. - Vi ønsker jo å aller helst løse klientenes behov utenfor rettssalen.     

Forebyggende seminarer 

Et av tiltakene for å få flere i næringslivet til å gjøre nettopp dette, er et kommende seminar som Hjort strafferettsavdeling inviterer til i 7. mars: ”Straffeforfølgning og selskapsledelse – hva gjør du som leder om Økokrim banker på døren?” Bakgrunnen for valget av temaet er myndighetenes økt fokus på økonomisk-kriminalitet. Et komplekst regelverk som stadig gjør det utfordrende å beholde oversikt og kontrollen i selskapet – noe som kan få alvorlige følger for selskapet og involverte ledere, bl.a. lange fengselsstraffer, omdømmetap, bøter og inndragning.  Compliance-systemer til tross – lovbrudd kan skje.

Målet med seminaret er å gi et innblikk i hva som skjer om virksomheten skulle komme i politiets søkelys. Hva bør man være forberedt på?

Advokater innen økokrim som foredragsholdere

Forsvarere og rådgivere på dette området deler av sin erfaring. Bl.a. vil Svein Holden, med sin bakgrunn fra påtalemyndigheten, belyse politiets arbeid i forkant av en politiaksjon:

PROGRAM

Håndteringen av den akutte situasjon:

  • Beredskapsplaner
  • Ransaking, beslag og avhør
  • Bistand til ansatte
  • Kommunikasjon
  • Videre etterforskning

 

Konsekvenser av lovbrudd, for foretaket og ledelsen:

  • Plea bargaining?
  • Foretaksstraff
  • Personlig straffeansvar for ledelsen

 

Se side for påmelding til seminaret. Det er begrenset antall plasser – så rask påmelding er å anbefale. Seminaret er gratis.