Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014

2014 bød på mange dommer, lovendringer og uttalelser på skatte- og avgiftsrettens område. Flere av nyhetene viser viktigheten av å vurdere skatte- og avgiftsmessig konsekvenser nøye før avtaler inngås. Her kan du lese en oppsummering av noen av de mest sentrale skatte- og avgiftsnyhetene i 2014.

NOK

Advokatene i skatteavdelingen til Hjort har bred og lang erfaring med å bistå i skatte- og avgiftssaker, reorganiseringer og generasjonsskifte, og kan kontaktes ved behov for bistand.

Last ned Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014 fra Hjort her.