Ny bok fra Hjort: "Etikk og offentlige anskaffelser"

Markedet for offentlige innkjøp er enormt og står for rundt 15 % av Norges samlede bruttonasjonalprodukt. Ettersom offentlige innkjøpere handler med fellesskapets midler, stilles det strenge krav til at de opptrer med høy grad av integritet. Den økte handelen over landegrensene har også satt etiske aspekter ved offentlige innkjøp på spissen. Hvilket rammeverk må offentlige innkjøpere forholde seg til når de foretar innkjøp, og hvilket handlingsrom gir regelverket til å forfølge etiske hensyn i innkjøpsprosessen?

Ny bok fra Hjort Etikk og offentlige anskaffelser

Advokater i Hjorts avdeling for offentlig rett har høsten 2014 utgitt en bok på Kommuneforlaget, som tar for seg ulike aspekter og problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Boken er skrevet for offentlige innkjøpere og deres medhjelpere, og målet med boken er å gi økt kunnskap om regelverket, og redusere frykten for å ta etiske hensyn i praksis.

Boken følger de ulike stadiene og aspektene ved en anskaffelsesprosess, og forfatterne tar for seg bl.a. hvordan en offentlig innkjøper kan sikre at ulike etiske hensyn blir ivaretatt i egen organisasjon, hvilke etiske krav offentlige innkjøpere kan stille til sine leverandører, og hvordan slike krav kan integreres i innkjøpsprosessen og følges opp i etterkant.

Bokens forfattere har skrevet boken i samarbeid mens de har vært ansatt i Advokatfirmaet Hjort DA.

Boken kan bl.a. bestilles på Kommunforlages nettbutikk.