Konsekvensene av Reiten-utvalgets forslag - et bedre organisert strømnett

Ekspertgruppen ledet av Eivind Reiten, med professor Lars Sørgård og undertegnede som de to andre medlemmene, la 5. mai fram vår rapport om et bedre organisert strømnett til Olje- og energiministeren.

Reiten-utvalget

I ekspertgruppen drøftet vi hvilke oppgaver strømnettet må ha på lang sikt. Vi har sett nøye på dagens organisering, og deretter på hva som er hovedutfordringene ved denne organiseringen. Med den bakgrunnen har gruppen kommet fram til konkrete forslag til tiltak som vi mener er egnet til å gi et bedre organisert strømnett framover. 

I denne utgaven av nyhetsbrevet Hjort Journal kommenterer advokatene som arbeider med kraftbransjen i Hjort noen av forslagene litt nærmere, med særlig blikk på de praktiske konsekvenser for våre klienter i bransjen.

God lesning!
Kristin Bjella

 

Last ned Reiten-utvalgets rapport