Hvilke oppgraderinger gir rett til elsertifikater?

Oppgradering av produksjonsanlegg som medfører en økning i anleggets produksjonsevne gir rett til elsertifikater. Det går imidlertid en grense mot alminnelig vedlikehold som ikke gir rett til elsertifikater. Dette kan medføre avgrensinger som ikke er i samsvar med elsertifikatlovens formål.

BAERUM 20030103
Fredagen den 3:e januari nådde priset på ström nya rekordhöjder på den nordiska kraftbörsen. 
Foto: Tor Richardsen / SCANPIX CODE 20520

Oppgraderinger som gir rett til elsertifikater

Eksempler på oppgraderingsarbeider er opprustning og utvidelse av anlegg, og etablering av nye produksjonsanlegg til erstatning for eksisterende anlegg. Det er en forutsetning at oppgraderingen ikke er midlertidig, men innebærer en varig økning av energiproduksjonen, og at produksjonsøkningen er en følge av den nye investeringen.

Vedlikehold som ikke gir rett til elsertifikater

Det går imidlertid en grense mot oppgraderinger som er alminnelig vedlikehold – som ikke gir rett til elsertifikater. Vedlikehold er først og fremst utbedring av forhold som skyldes elde og alminnelig slitasje. Vurderingen av hvor grensen går tar utgangspunkt i hvor mye kraft anlegget kunne produsere da det var nytt. Oppgraderinger som kun bidrar til å holde produksjonsevnen på anleggets opprinnelige nivå – anses derfor ikke for å innebære en økning i produksjonsevnen, men som vedlikehold.

Det følger av elsertifikatlovens forarbeider at en forbedring av produksjonsutstyret normalt skal gi rett til elsertifikater. Dersom de overnevnte betraktningene skal legges til grunn betyr dette at kun oppgraderinger som innebærer en forbedring sammenlignet med anleggets produksjonsevne da det var nytt gir rett til sertifikater.

Dersom man i stedet hadde tatt utgangspunkt i situasjonen på oppgraderingstidspunktet, kunne også oppgraderinger som innebærer en produksjonsøkning sammenlignet med dagens nivå uten vedlikehold, tenkes å kunne ha gitt rett til elsertifikater. Også dette innebærer rent faktisk at det produseres mer fornybar energi. Dersom et anlegg ikke vedlikeholdes, vil produksjonsevnen synke. For eksempel vil en vannkraftturbin kunne få redusert virkningsgraden med 2-3 % over noen tiår. Dersom vedlikeholdsinvesteringer hadde gitt rett til elsertifikater, ville dette stimulert til at produksjonsevnen i allerede eksisterende anlegg maksimeres.

Miljøaspektet

Dette har også en side til miljø. Det landskapsmessige inngrepet som følger med bygging av nye produksjonsanlegg er i det hovedsakelige allerede foretatt for de eksisterende anleggene. Økning eller opprettholdelse av produksjonsevnene i et eksisterende anlegg kan skje uten at det må foretas like store nye inngrep som ved bygging av nye anlegg. Å stimulere til maksimert utnyttelse av eksisterende anlegg er positivt som både miljøtiltak og energitiltak.

På tide med revurdering?

Men myndighetene har så langt sagt nei til dette, og vedlikeholdsoppgraderinger gir i dag ikke rett til elsertifikater. Det kan stilles spørsmål ved om det er på tide å revurdere om også vedlikeholdsinvesteringer burde gi rett til elsertifikater. Også slike investeringer vil bidra til å realisere elsertifikatlovens formål, som nettopp er å stimulere til økt produksjon av fornybar energi.