Hjort har bistått Norwegian Underwriting Agency ved salg av Rein Forsikring til Vardia

Hjort ved Sigve Braaten og Fredrik Wildhagen har bistått Norwegian Underwriting Agency ved salg av Rein Forsikring til Vardia Insurance Group ASA.

SBR og FRW

Vardia Insurance Group ASA, har inngått en avtale med Norwegian Underwriting Agency (NUA) og JI Holding (JI) som innebærer at Vardia Insurance Group ASA har overtatt alle aksjene i Rein Forsikring.

Ansvarlig hos Hjort, Sigve Braaten  og Fredrik Wildhagen.

Link til pressemelding