Hjort blant Norges Topp 5 - og beste firma innen prosedyre

Hjort ble nylig igjen kåret til landets beste advokatfirma innen prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Innen begge prosedyrekategoriene Sivilprosess og Økonomiske straffesaker ble Hjort nr. 1, med god poengmargin. Som i tidligere år, markerte også Erik Keiserud, Erling Lyngtveit og Frode Innjord seg på undersøkelsen. Samlet sett er Hjort blant landets topp 5 iht kåringen.

EBF EL EK FAI

Unik mengde rettssaker fører til gode rådgivere

 - Dette er resultater vi selvsagt er svært glade for og stolte av, sier Kristin Veierød, Managing Partner i Hjort. – Hjort har over mange år vært kjent som et ledende prosedyrefirma, og det er svært viktig for oss å beholde en sterk posisjon på dette feltet. I 2013 hadde Hjorts advokater til sammen hele 1256 rettsdager, fordelt på hhv. ca 200 straffesaker og 180 sivile saker. Dette er et betydelig antall. Vi tror advokatenes erfaring fra rettssaker også er med på å gjøre advokatene våre til gode rådgivere. Tross vår betydelige prosedyrevirksomhet, er de fleste av oppdragene våre da også  knyttet til forretningsjuridisk rådgivning. Opp under 60 % av firmaets omsetning kommer fra forretningsjuridisk rådgivning. Men det er nok enda flere som kunne hatt nytte av å oppsøke advokatbistand fra Hjort også på et tidligere stadium, smiler Veierød. - Vi ønsker jo å aller helst løse klientenes behov utenfor rettssalen.

Flere individuelle topp-plasseringer 

De gode resultatene reflekteres også på advokatoversikten som rangerer advokatene individuelt - Igjen rangeres Erik Keiserud av sine bransjekolleger som den suverent beste advokaten med flest poeng totalt sett i bransjen og omtales "som nærmest å ha beslaglagt tittelen "Årets allrounder"". I Sivilrettslig prosedyre rangeres igjen Erik Keiserud og Frode Innjord på hhv. første og annen plass, og i Økonomiske straffesaker finner vi Erling Lyngtveit på topp med Erik Keiserud og Else Bugge Fougner på listen. Else Bugge Fougner også er å finne på Arbeidsrettslisten. Vi finner dessuten flere Hjort-advokater på up-and-coming-listen: Fredrik Berg på Økonomiske straffesaker) og Alex Borch og Einar Engh er begge rangert innen Arbeidsrett.

Hjort blant Top 5 

Totalt sett havnet Hjort på femteplass både på ”medaljeoversikt” og poengoversikten. - Dette er betydelig bedre enn firmaets størrelse relativt sett i forhold til våre bransjekollegaer, så disse resultatene er vi svært stolte av, sier Managing Partner Kristin Veierød. - Dette er en ytterligere forbedring fra fjorårets resultater, og det sammenholdt med at vi også i 2013 fortsatte vår sterke vekst med 12,3% i et år hvor bransjen totalt sett har opplevd noe mer stagnasjon, tyder på at vi gjør mye riktig.