Google må bedre forholdene for konkurrerende søketjenester

Etter å ha etterforsket Google for mistanke om brudd på konkurransereglene siden 2010 er EUs konkurransemyndigheter kommet til enighet med Google om endringer i Googles praksis slik at konkurranseforholdene for konkurrerende søketjenester bedres. Saken gjelder Googles spesialiserte søketjenester for eksempel for søk etter hoteller, restauranter og andre produkter og tjenester.

Monica_Ellen Marie

I november 2010 innledet EU-kommisjonen etterforskning av Google for påstått misbruk av dominerende stilling. Undersøkelsen gjaldt fire forhold:

Det mest sentrale var måten Google i sine søkeresultater, uten brukerens kunnskap, fremhevet sine egne spesialiserte søketjenester på bekostning av konkurrerende søketjenester hvis resultater ville bli presentert mye lengre ned på siden, evt. på senere resultatside av søket. Dette var egnet til å fremme Googles egne spesialiserte søketjenester på bekostning av konkurrentenes og dermed vri konkurransen om slik annonsering i Googles favør.

Kommisjonen var videre opptatt av Googles bruk av innhold fra konkurrerende søketjenester, for eksempel brukeranmeldelser, uten samtykke fra den konkurrerende tjenesten, samt  Googles bruk av eksklusivitetsavtaler og begrensninger på annonsørers mulighet til å flytte reklamekampanjer fra Google til konkurrerende søketjenester og administrere kampanjer på tvers av flere søketjenester.

Kommisjonen mente at denne praksisen var skadelig for konkurransen og dermed for europeiske forbrukerne. Praksisen reduserte blant annet mulighetene for å velge mellom ulike søketjenester og reduserte incentivene til utvikling og innovasjon innen nettbasert reklame og søkeannonsering.

Googles tidligere forslag for å imøtekomme Kommisjonens bekymringer, har blitt forkastet av Kommisjonen for ikke å gå langt nok. Googles tredje forslag til endringer, synes imidlertid Kommisjonen nå å være fornøyd med. Forpliktelsene innebærer at Google innenfor EU/EØS-området skal:

  • Markere søkeresultatene fra sine egne spesialiserte søketjenester og adskille disse fra de generelle søkeresultatene slik at dette skillet blir tydeligere for brukerne.
  • Vise resultatene fra tre konkurrerende søketjenester sammen med resultatene fra egne spesialiserte søketjenester.  
  • Gi innholdsleverandører rett til å unnta bruk av innhold fra sine nettsider, f. eks. anmeldelser, i Googles spesialiserte søketjenester, uten at dette påvirker nettstedets rangering i Googles generelle søkeresultater.
  • Fjerne eksklusivitetsbestemmelsene i sine avtaler om søkeannonsering.
  • Fjerne tekniske begrensninger på at annonsørene kjører reklamekampanjer hos konkurrerende søketjenester.

De konkurrerende søkemotorene vil bli gitt anledning til å gi sine innspill før disse forpliktelsene gjøres rettslig bindende for en periode på fem år.

EU-Kommisjonen viser i denne saken at de er villig til å håndheve konkurransereglene også i teknologimarkeder i utvikling. Nevnte tiltak vil forhåpentligvis øke konkurransen mellom de spesialiserte søketjenestene.  Om noen av de konkurrerende søketjenestene vil ta ytterligere rettslige skritt fordi de eventuelt ikke finner ovennevnte tiltak tilstrekkelige, gjenstår å se.