Gjørv med management-oppdrag for Sarepta Energi

Alexandra Bech Gjørv går inn som midlertidig daglig leder i vindkraftselskapet Sarepta Energi AS etter at det ble kjent at Trond Mellingsæter slutter i selskapet.

Alexandra_Bech_Gjørv (2)

-”Sarepta er midt i en prosess for å hente ny kapital i markedet. Styret oppfatter det som viktig at det holdes fullt trykk på denne prosessen, og jeg er stolt av å bli spurt om å tre inn for å bistå selskapet i en overgangsperiode, frem til ny kapitalstruktur er på plass. Først da er det naturlig å tilsette ny ledelse”, sier Alexandra Bech Gjørv

Arbeidet for Sarepta har allerede startet, og er forventet å belegge ca. halv tid for Bech Gjørv de neste månedene.