Frifunnet for omfattende utroskap i familieforetak

Far og sønn ble satt under tiltale for omfattende utroskap i familiens foretak. Advokat Nicolai V. Skjerdal i Advokatfirmaet Hjort var forsvarer for sønnen, som ble frifunnet for utroskap, samt for to forhold som gjaldt kreditorsvik.

Nicolai_V_Skjerdal

Far og sønn ble satt under tiltale for omfattende utroskap i familiens foretak. Sønnen ble også tiltalt for to tilfeller av kreditorunndragelse og et par mindre alvorlige forhold. Som sin forsvarer ble sønnen representert av advokat Nicolai V. Skjerdal i Advokatfirmaet Hjort. Rettsforhandlingene pågikk over tre uker på Sørlandet.

Påtalemyndigheten anførte at sønnen, i forbindelse med at hans far på vegne av foretaket hadde engasjert ham til å rehabilitere en bygård, hadde medvirket til utroskap ved uberettiget å ha mottatt en rekke ytelser fra familieforetaket. Påtalemyndigheten påsto også at det forelå kreditorsvik ved at sønnen hadde solgt aksjer og gjemt unna enkelte gjenstander for å unngå beslag ved tvangsfullbyrdelse av krav fra familieforetaket. Forsvarer tilbakeviste at det forelå utroskap under henvisning til at sønnen hadde oppfylt alle avtaler korrekt, og at det forelå motytelser av tilsvarende verdi som utbetalingene fra selskapet. Videre påviste forsvarer at påtalemyndighetens anførsler om dobbeltbelastninger ikke var riktig, og at det heller ikke forelå noen unndragelse overfor kreditorer.

Tingretten fant ikke grunnlag for domfellelse, og har nå frifunnet sønnen for samtlige tiltalepunkter om utroskap og kreditorunndragelse, samt for erstatningskrav.

Påtalemyndigheten har ikke anket, hvoretter frifinnelsene er endelige.