Britiske myndigheter gir møbelprodusentene 5 år på å selge ut kopier av designmøbler

Designmøbler vil i mange tilfeller være beskyttet etter opphavsrettslovgivningen. Den norske Tripp-trapp stolen kan nevnes som eksempel på et designmøbel som i følge Høyesterett oppfylte kravene til individuell innsats og originalitet og som dermed var opphavsrettslig beskyttet.

Armchair

Designkopier kan selges lovlig til tross for opphavsrettslig vern

I Norge, i likhet med de fleste andre Europeiske land, vil opphavsretten gir enerett til møbeldesignet i 70 år etter opphavsmannens død. I Storbritannia har man en spesialbestemmelse som innebærer at kunstneriske verk som har blitt industrielt utnyttet kun er vernet i 25 år etter utnyttelsen. Regelen innebærer at for eksempel møbler, smykker og lamper kan miste beskyttelsen allerede 25 år etter de først er produsert, selv om de nyter opphavsrettslig vern. Møbler som er produsert i henhold til gjeldende lovgivning i Storbritannia, kan lovlig importeres til Norge for privat bruk. Norske forbrukere har altså hatt muligheten til å importere møbler fra kjente designere som Eames, Arne Jacobsen og Hans Wegner til en brøkdel av hva det ville kostet å kjøpe originaler i Norge.

Kan britiskproduserte designkopier markedsføres i Norge?

Et annet spørsmål er likevel om britiske møbelprodusenter lovlig kan markedsføre og selge kopiprodukter til norske forbrukere. Dette vil bero på en konkret vurdering av om markedsføringen og salget reguleres av norsk rett, og dermed innebærer et inngrep i designerens opphavsretter etter den norske åndsverkloven. I en dansk dom fra Sø- & Handelsrettens fra 12. november 2014, kom domstolen til at den britiske møbelkjeden Vogas markedsføring og salg rettet mot danske kunder innebar et brudd på den danske opphavsrettsloven. Spørsmålet har foreløpig ikke kommet på spissen i Norge.

Britisk lov om opphavsrettslig vern endres

Britiske myndigheter ønsker nå å bringe britisk lovgivning i tråd med lovgivningen ellers i Europa, og vedtok derfor i april 2013 å endre britisk lov, slik at også industrielle varer vil kunne nyte opphavsrettslig vern i 70 år etter opphavsmannen død. Protester fra den britiske møbelindustrien og hensynet til arbeidsplasser i denne industrien har likevel gjort at gjennomføring har latt vente på seg. I februar i år satte myndighetene endelig, til designeres store glede, en dato for planlagt gjennomføring: 6. april 2020.

Dette innebærer at møbeldesignerne må vente i ytterligere 5 år før de oppnår den samme beskyttelsen i Storbritannia som de fleste andre land i Europa.