Leie ut gjennom Airbnb? Nye regler for korttidsutleie av eierseksjonsleiligheter

922607120

Det har de siste årene skjedd en stor økning i utleie av private boliger for overnatting på døgn- eller ukesbasis, gjennom tjenester som Airbnb og liknende. Flere utenlandske «turistbyer» som for eksempel Paris og London har innført restriksjoner på korttidsutleie. Fra 1. januar 2020 trer endringer i eierseksjonsloven i kraft som regulerer korttidsutleie av selveierleiligheter.

Hjort journal