Amnesty-seminar: "Næringsliv og menneskerettigheter - internasjonale trender"

Amnesty collage 3 2017

Området næringsliv og menneskerettigheter er i rask endring, og bedrifter møter økte krav både gjennom lovgivning og tydelige forventninger fra investorer. Det vekket stor interesse da Frankrike, som første land, påla sine bedrifter en due dilligence på menneskerettigheter tidligere i år. Når kan vi vente noe lignende i Norge og vil norsk næringsliv være forberedt? Les mer

Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav

Vis alle

Hjort journal

Vis alle