Skjerpede krav til samtykker ved bruk av cookies

regulation-3246979__340

Det har lenge vært ulike oppfatninger om bruk av cookies krever aktivt samtykke fra de som besøker en nettside. I Norge har det vært lagt til grunn at bruk av cookies kan baseres på brukers nettleserinnstillinger. EU Domstolen uttalte derimot nylig i en dom basert på e-privacy direktivet og GDPR, at aktivt samtykke var nødvendig for cookies med markedsføringsformål. Alle som operer nettsider bør foreta en gjennomgang av hvilke cookies de benytter og om man har nødvendig grunnlag bruken av slike cookies.

Hjort journal