Ny avgjørelse fra KOFA om samarbeid i offentlig sektor

pixa-paragraf og brostein

Når det offentlige kjøper varer og tjenester fra selvstendige rettssubjekter inngås det «offentlige kontrakter», og anskaffelsesreglene må følges. I noen tilfeller kan likevel oppdrag gis til et annet offentlig organ uten at anskaffelsesregelverket skal gjelde. I en ny stornemndsavgjørelse tar KOFA opp problemstillinger knyttet til dette. Les mer

Vis alle

Hjort journal

Vis alle