Gjengs leie i næringsleieforhold – når kan leien kreves justert?

sale-3701777__340

Husleieloven § 4-3 åpner for at partene i et leieforhold, etter en viss tid, kan kreve at leien justeres til «gjengs leie». Tilpasning til «gjengs leie» innebærer at leien justeres til «et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår», slik det uttrykkes i forarbeidene.

HARD BREXIT – det usannsynlige synes mer og mer sannsynlig! Hvilke konsekvenser vil dette ha for norske selskaper

Hjort journal